Części zamienne

Szukasz części zamiennej?

Ważna wskazówka na temat zakupu części zamiennych

Aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo napraw, wszystkie narzędzia Festool powinny być naprawiane wyłącznie u nas, w Centralnym Serwisie Festool. 

Zlecanie naprawy w MyFestool

Zaleca się, aby po każdorazowym otwarciu obudowy przeprowadzić „kontrolę bezpieczeństwa zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, przepis 3 i 4 oraz wytyczną DIN VDE 0701/0702“. Kontrolę taką może przeprowadzić jedynie specjalnie wyszkolony elektryk posiadający odpowiednie uprawnienia oraz specjalistyczne przyrządy.
W wielu przypadkach do prawidłowej naprawy potrzebne są narzędzia specjalne. Należy pamiętać, że wszelkie uprawnienia gwarancyjne wygasają, gdy stwierdzona zostanie nieautoryzowana ingerencja lub próba naprawy narzędzia.
Z tego względu stanowczo odradzamy samodzielne próby naprawy.

 

Wyszukiwanie i zamawianie części zamiennych

Aby znaleźć odpowiednią część zamienną do Twojego narzędzia, musisz znać dokładny typ maszyny i numer części (T-Nr.). Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej bezpośrednio na maszynie oraz w dokumentach gwarancyjnych. Części zamienne można zamówić u Dystrybutorów Festool.

Do katalogu części zamiennych