Wymiana w przypadku kradzieży.

Twoje narzędzie zniknęło. Zostało skradzione. To wprawdzie denerwujące, ale nie ma powodu tracić spokoju. Po wniesieniu niewielkiego wkładu własnego 400 Pln brutto, przez pierwsze trzy lata będziesz miał prawo otrzymać nowe narzędzie. Najważniejsze jest, abyś mógł wrócić do pracy tak szybko, jak to tylko możliwe. 

Jak możesz skorzystać z tej usługi?

 • Zarejestruj swoje nowe narzędzie do Gwarancji all-inclusive w ciągu 30 dni od zakupu.
 • W przypadku kradzieży należy niezwłoczne zgłosić zdarzenie policji.
 • Następnie w ciągu 5-ciu dni należy przedstawić zgłoszenie kradzieży Dystrybutorowi.
 • Po wniesieniu wkładu własnego w wysokości 400 Pln brutto, otrzymasz nowe narzędzie Festool.

Jak to dokładnie działa? 

W przypadku kradzieży otrzymasz od nas nowe urządzenie w zamian za skradzione. Wystarczy jedynie, że wpłacisz 400 Pln brutto. Nie ponosisz żadnych innych kosztów. Usługa ta dotyczy wszystkich narzędzi Festool zarejestrowanych do Gwarancji all-inclusive, przez okres trzech lat od daty widniejącej na oryginalnym dowodzie zakupu. Wymienione urządzenie nie podlega ponownie ochronie przed kradzieżą. 

Aby skorzystać z tej usługi serwisowej należy niezwłocznie zgłosić kradzież odpowiedniej jednostce policji. Zgłoszenie wraz z dowodem zakupu należy przedłożyć w ciągu pięciu dni od kradzieży Dystrybutorowi Festool, który przekaże te dokumenty do naszej weryfikacji.
Po sprawdzeniu dokumentacji, zostaniesz poinformowany o statusie sprawy i możliwości odbioru narzędzia u Twojego Dystrybutora, po uiszczeniu w/w wkładu własnego. 

Warunki Gwarancji all-inclusive można znaleźć tu:

 • Gwarancja all-inclusive

  Rejestracja narzędzia do Gwarancji all-inclusive

  Skorzystaj z naszych kompleksowych usług. Zarejestruj narzędzie i zapewnij mu pełną ochronę przez pierwsze trzy lata, tak abyś mógł skoncentrować się na tym, co najważniejsze: na swojej pracy. Zarejestruj teraz swoje narzędzie
 • FAQ

  Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Gwarancji lub kompleksowej naprawy znajdziesz w FAQ  Więcej informacji
 • Aplikacja Festool Work

  Narzędzia i usługi w sieci

  Zarejestruj nowe narzędzia w Gwarancji all-inclusive i połącz akumulatory Bluetooth®. Więcej informacji