Nasza odpowiedzialność społeczna

Uczciwość to jedna z najważniejszych dla nas wartości.

  • Compliance

    Organizacja poltyki antykorupcyjnej

    Festool działa na całym świecie. Bardzo poważnie traktujemy związaną z tym odpowiedzialność społeczną. Dlatego też Festool stworzył strukturę polityki antykorupcyjnej, której celem jest zapewnienie przestrzegania przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, wewnętrznych wytycznych przedsiębiorstwa oraz norm etycznych.
  • Podstawy naszego działania

    Ważnym elementem naszej struktury polityki antykorupcyjnej jest kodeks postępowania. Obowiązuje on naszych pracowników na całym świecie.
    Compliance