Wysięgniki odsysające

  • Organizacja miejsca pracy
    Wysięgnik odsysający ASA 5000

    ASA 5000 CT/SR-EU
  • Organizacja miejsca pracy
    Wysięgnik odsysający ASA 6000

    ASA 6000 CT/SR-EU