Polityka prywatności

Od lutego 2020 r

1. Wskazówki ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności obowiązuje w odniesieniu do rejestrowanych przez nas danych użytkownika podczas:

 • dostępu lub wizyty na stronie internetowej
 • korzystania z usług wyszczególnionych w punkcie 3
 • udziału w konkursach, sondażach, losowaniach
 • nawiązywania, przygotowywania oraz realizacji stosunków umownych.

1.2 Administrator:
1.2.1 Niniejsza strona internetowa stanowi ofertę Festool GmbH w Wendlingen am Neckar (zwanej w dalszej części Festool). Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w związku z zastosowaniami wyszczególnionymi w punkcie 3 niniejszej polityki prywatności jest Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Niemcy. 1.2.2 Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w przypadku pozostałych zastosowań jest odpowiedni kontrahent Festool. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w informacjach uzupełniających dotyczących praw osoby, której dane dotyczą.
1.3 Dane te są gromadzone i przetwarzane przez Festool oraz przedsiębiorstwa powiązane [w szczególności TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, jak również przedsiębiorstwa wymienione na stronie http://subsidiaries.festool.com] i wykorzystywane wyłącznie do realizacji określonego celu biznesowego. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych celów są zawarte w informacjach uzupełniających.
1.4 Kontakt z inspektorem ochrony danych w naszej firmie można nawiązać mailowo pod adresem datenschutz@tts-company.com lub drogą pocztową, z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

2. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?

2.1. Ogólne informacje dotyczące celów przetwarzania
Zasadniczo gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu spełnienia zobowiązań umownych, bądź gdy osoba wyrazi na to zgodę. Wykorzystujemy dane osobowe również w ramach procedur, względnie przepisów ustawowych, które nas dotyczą, jeśli jest to niezbędne do ochrony naszych własnych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów innych podmiotów, bądź celem dochodzenia, zabezpieczenia lub wykonania swoich praw, bądź obrony przed roszczeniami wobec nas. 

2.2 Podawanie danych

2.2.1: Z reguły można korzystać z naszej strony internetowej bez bezpośredniego podawania nam danych osobowych. W przypadku niektórych usług, jak na przykład subskrypcji newslettera lub też usługi MyFestool, prosimy o podanie danych osobowych użytkownika. Obejmują one m.in. nazwisko lub adres e-mail. Są one wymagane, aby umożliwić szybką i przyjazną dla użytkownika realizację danej usługi, bądź samo zaoferowanie usługi. Szczegółowe informacje na temat wszystkich usług oferowanych na naszej stronie internetowej można znaleźć w dalszej części niniejszej polityki prywatności, w punkcie 3.
2.2.2: W przypadku nawiązywania, opracowywania oraz realizacji stosunków umownych gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest w szczególności niezbędne, abyśmy mogli wypełniać nasze zobowiązania umowne. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte w informacjach uzupełniających.

2.3. Dane, które otrzymujemy automatycznie w ramach korzystania przez użytkownika z naszych usług online
Niektóre dane są przekazywane podczas odwiedzania naszej witryny internetowej przez użytkownika.

2.3.1 Dane protokołu
W zakres danych gromadzonych automatycznie wchodzą dane protokołu serwera www. Protokołowanie aktywujemy wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, w celu zbadania przypadków, które wymagają wsparcia oraz zagwarantowania stabilności oraz bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Każdy zestaw danych zawiera:

 • datę oraz godzinę wywołania
 • adres IP klienta i serwera, port oraz status protokołu
 • nazwę wywoływanego pliku lub strony oraz czas wywołania
 • informacje na temat logowania do odpowiedniej usługi internetowej, o ile użytkownik loguje się na swoim koncie
 • typ przeglądarki oraz referrer (ostatnia otwarta strona klienta)
 • Dane te są analizowane wyłącznie anonimowo w związku z kwestiami technicznymi. Nie są przeprowadzane analizy statystyczne. 

2.3.2 Pliki cookie
Pliki cookie to małe pliki, zawierające ciąg znaków, w którym w sposób otwarty lub zaszyfrowany zapisywane są określone informacje. Pliki cookie są przesyłane przez serwer na komputer użytkownika i tam zapisywane. Służą one początkowo do identyfikacji komputera, za pomocą którego otwierana jest witryna internetowa. W przypadku zalogowania się do witryny internetowej, pliki cookie służą do powiadamiania serwera o zalogowaniu oraz do sprawdzania uprawnień do otwierania strony. Każdy plik cookie ma datę ważności, po upływie której nie jest aktywny. Za pomocą plików cookie można prześledzić drogę poruszania się użytkownika na stronie głównej, a także na innych stronach internetowych. Pliki cookie usprawniają komunikację pomiędzy naszym serwerem a komputerem użytkownika, tym samym sprawiając, że korzystanie z witryny internetowej jest bardziej komfortowe. Pliki cookie mogą pochodzić nie tylko od właściciela witryny internetowej, lecz także od innych podmiotów. Za pomocą posiadanej przeglądarki użytkownik ma możliwość wyświetlania zapisanych w komputerze plików cookie, usunięcia ich lub też ustawienia takiej konfiguracji, aby były zapisywane tylko wybrane pliki cookie, bądź aby żadne pliki cookie nie były zapisywane. Należy pamiętać o tym, że w przypadku dezaktywacji zapisywania plików cookie niektóre funkcje nie będą działać lub też nie będą działać prawidłowo. 

2.3.3 Analiza korzystania

2.3.3.1 Google Analytics
Ta witryna korzysta z Google Analytics, usług analityki internetowej Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w skrócie Google. Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, tak zwane pliki cookie. Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika. Generują one informacje dotyczące korzystania z naszej witryny. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Informacje te są przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na witrynie aktywna jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google wykorzystuje wygenerowane informacje do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na witrynie internetowej Festool GmbH oraz w celu świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem witryny i Internetu na rzecz Festool GmbH. Chodzi tu w szczególności o funkcje związane z wyświetlaniem reklam, takie jak raporty Google Analitics, oparte na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań. W raportach Google Analitics opartych na danych demograficznych i danych dotyczących zainteresowań używa się danych zebranych przez Google za pomocą wyświetlanych reklam opartych na zainteresowaniach oraz danych osób odwiedzających stronę, pozyskanych od innych podmiotów (np. wiek, płeć, zainteresowania). Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim w ramach obowiązującego prawa lub jeśli podmioty te przetwarzają dane na zlecenie Google.

Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie zostaje powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można uniemożliwić używanie i zapisywanie plików cookie poprzez wybór odpowiedniego ustawienia przeglądarki. Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej może nie być możliwe.
Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics
W przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych lub alternatywnie dla dodatku do przeglądarki, należy kliknąć na link, aby w przyszłości uniknąć pobierania danych przez Google Analytics na tej witrynie. W tym celu na urządzeniu zostaje zapisany plik cookie typu „opt-out”. W przypadku usunięcia pliku cookie należy ponownie kliknąć ten link. Dalsze wskazówki dotyczące postanowień Google są dostępne pod adresem www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Remarketing

2.3.4.1 Google Tag Manager
Ta witryna korzysta z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Stosowanie Google Tag Manager nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

2.3.4.2 Google AdWords Remarketing
Ta witryna korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Technologia remarketingu za pośrednictwem Google AdWords umożliwia nam zwracanie się do użytkowników, którzy odwiedzili już naszą witrynę internetową i zainteresowali się naszą ofertą z ukierunkowaną reklamą na stronach sieci partnerów Google. W tym celu, podczas odwiedzin naszej witryny tworzony jest plik cookie, umożliwiający rozpoznanie użytkownika podczas odwiedzin na stronach naszych partnerów reklamowych. Ponadto może być analizowane zachowanie użytkowników, co jest następnie wykorzystywane do ukierunkowanego polecania produktów oraz wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Zapisane w pliku cookie dane nie zostają powiązane z innymi danymi osobowymi w celu tworzenia profilu użytkownika. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w opisany wyżej sposób i w celach określonych powyżej.
Można zablokować korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads i klikając na przycisk „opt-out”. Można również wyłączyć korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie odwiedzając stronę Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Pragniemy jednak wyraźnie podkreślić, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny internetowej może nie być możliwe. Więcej informacji na temat postanowień Google jest dostępnych na stronie www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Facebook Remarketing / Retargeting
Witryna wykorzystuje tagi remarketingowe sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Za pośrednictwem tagów podczas odwiedzin naszej witryny tworzone jest bezpośrednie połączenie między serwerem Facebook a przeglądarką użytkownika. W ten sposób serwer Facebook otrzymuje informacje na temat tego, którą stronę naszej witryny odwiedził użytkownik z danym adresem IP. Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebook. Korzystamy z tych informacji w celu wyświetlania reklam Facebook Ads. Pragniemy wyraźnie podkreślić, że jako właściciele witryny nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook oraz związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook pod adresem www.facebook.com/about/privacy/. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook przypisywał zgromadzone informacje bezpośrednio do jego konta na portalu Facebook może tutaj dezaktywować funkcję remarketingu „Custom Audiences”. W tym celu należy zalogować się na portalu Facebook. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

2.3.5 Wtyczki mediów społecznościowych
Witryna korzysta ponadto z programów (wtyczek) następujących serwisów społecznościowych:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Są to oferty przedsiębiorstw z USA:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Wtyczki te są oznaczone w obrębie naszej witryny internetowej za pomocą logo danego przedsiębiorstwa oraz określenia „Lubię to” lub „Udostępnij”. Podczas odwiedzin stron naszej witryny internetowej zawierających wtyczkę tego typu, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami danego przedsiębiorstwa, dzięki czemu zawartość wtyczki jest przekazywana do przeglądarki internetowej i jest przez nią włączana na wyświetlanej stronie. W ten sposób informacja o odwiedzinach użytkownika na naszej stronie internetowej jest przekazywana do tego przedsiębiorstwa. Nie mamy wpływu ani na gromadzone dane oraz procesy przetwarzania danych, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych, ani cele przetwarzania i okresy przechowywania. Nie dysponujemy również informacjami w zakresie usuwania danych gromadzonych przez dostawcę wtyczki. Dostawca wtyczki zapisuje zgromadzone dane w postaci profilu użytkowania i wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku i/ lub optymalizacji swojej witryny internetowej pod kątem preferencji użytkowników. Taka analiza jest dokonywana w szczególności (również w odniesieniu do użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkowników oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywnościach na naszej witrynie. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym w celu realizacji tego prawa należy zwrócić się do dostawcy wtyczki. Poprzez wtyczki oferujemy użytkownikowi możliwość interakcji z serwisami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla konkretnego użytkownika. Podstawą prawną dla wykorzystywania wtyczek jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.
Jeśli podczas odwiedzin naszej witryny użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie użytkownika w serwisie innego przedsiębiorstwa, będzie ono mogło przyporządkować odwiedziny do tego konta. Dzięki interakcji z wtyczkami, np. przez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub też pozostawienie komentarza, odpowiednie informacje przekazywane są bezpośrednio do danego przedsiębiorstwa i tam zapisywane. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić przekazywanie danych tego typu, przed odwiedzinami naszej witryny internetowej musi wylogować się ze swojego konta w serwisie danego przedsiębiorstwa. Informacje na temat celu oraz zakresu gromadzenia danych przez to przedsiębiorstwo oraz dalszego przetwarzania i wykorzystania danych użytkownika, jak również odnośnych praw i możliwości ustawień związanych z ochroną danych osobowych, znajdują się na stronach serwisów:

2.3.6 Firebase
Używamy Firebase, aby lepiej zrozumieć zachowania użytkowników i zoptymalizować aplikacje. Dane użytkownika są przy tym wysyłane anonimowo do Firebase. Ponadto wykorzystywane są również inne funkcje Firebase. Umożliwiają one wykrywanie przyczyn błędów w aplikacjach oraz tworzenie lepszych podpowiedzi dla użytkownika i powiadomień wypychanych (push). Firebase to baza danych, która umożliwia osadzanie informacji na stronie internetowej w czasie rzeczywistym. Firebase jest spółką zależną Google i ma siedzibę w San Francisco, Kalifornia, USA. Politykę prywatności Firebase można znaleźć pod adresem https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

2.3.7 Crashlytics
W naszych aplikacjach stosujemy Crashlytics firmy Crashlytics Inc, USA. Crashlytics należy do grupy Google. Crashlytics identyfikuje błędy oprogramowania oraz ich przyczyny. W tym celu narzędzie gromadzi dane, jak: informacje o stanie urządzenia, typ urządzenia końcowego, identyfikator urządzenia i zapisuje je pod pseudonimami. Aby zablokować gromadzenie i przechowywanie danych, należy użyć odpowiedniego ustawienia w aplikacji. Więcej informacji na temat polityki prywatności Crashlytics można uzyskać na stronie: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

2.3.8 Adjust
W naszych aplikacjach Festool Order i Work używamy usługi „Adjust” firmy Adjust GmbH z Niemiec do analizowania zachowania użytkowników w aplikacjach Festool w zakresie zewnętrznych kampanii reklamowych. Adjust wykorzystuje usługę IDFA (Identifier for Advertiser) firmy Apple Inc., Cupertino (CA), USA lub identyfikator usług Google Play firmy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a także zanonimizowane adresy IP i MAC. Dane te są anonimizowane w taki sposób, że nie jest możliwa identyfikacja użytkownika lub jego urządzenia mobilnego. 
Kiedy użytkownik zainstaluje aplikację Festool, usługa Adjust zapisuje dane instalacji i zdarzeń z aplikacji w systemie iOS lub Android. Adjust będzie przesyłać zanonimizowane dane śledzenia na konto użytkownika firmy Festool u zewnętrznego dostawcy kampanii reklamowych. Firma Festool korzysta z narzędzi analizy dostępnych na tym koncie. Umożliwia to nam zrozumienie sposobu interakcji użytkowników z naszymi aplikacjami. Podstawa prawna takiego przetwarzania danych jest zgodna z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy RODO.
Jeśli nie zgadzasz się na śledzenie przez usługę Adjust, wyłącz opcję „Send Analysis Data” (Wysyłaj dane analizy) w swoim profilu.

2.3.9 m-pathy
Na tej stronie internetowej zbieramy informacje analityczne takie jak interakcja kursora myszki, dane gromadzone są przez m-pathy GmbH (www.m-pathy.com). Używamy tych danych do usprawnienia działania strony. W tym celu oprogramowanie korzysta z technologii przechwytywania danych przez przeglądarkę. Jeśli nie chcesz żeby twoje dane były gromadzone przez m-pathy GmbH możesz : opt-out. Wniosek o rezygnację będzie zapisany w twojej przeglądarce, dodatkowe dane nie będą gromadzone.


2.4 Dane, które otrzymujemy za pośrednictwem podmiotów trzecich
W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że otrzymujemy dane dotyczące użytkownika za pośrednictwem podmiotów trzecich. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, w których Partner Handlowy zarejestrował nabyte przez użytkownika urządzenie w SERVICE all-inclusive. Do rejestracji niezbędne jest podanie nazwiska oraz adresu użytkownika (łącznie z adresem e-mail). Jednak w takich przypadkach użytkownik jest przez nas niezwłocznie informowany, a ponadto ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych.

3. Poszczególne usługi online

3.1 Formularz kontaktowy
Naszej witryna internetowa oferuje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania. W każdym przypadku, aby umożliwić nam odpowiedź, niezbędne jest podanie nazwiska i imienia, jak również adresu e-mail i przesłanie wiadomości. W przypadku podania numeru telefonu lub adresu oddzwonimy lub napiszemy, aby udzielić odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

3.2 Newsletter
Oferujemy możliwość pozostawania z nami w kontakcie za pośrednictwem naszego newslettera. Podstawą prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO jest wyrażenie zgody przez użytkownika. W tym celu prosimy o podanie formy adresatywnej oraz imienia i nazwiska, aby móc zwrócić się do użytkownika osobiście, jak również adresu e-mail oraz zakresu zainteresowań. Aby upewnić się, że nikt inny nie dokonał subskrypcji newslettera i że nie będą przesyłane niechciane wiadomości, na podany adres e-mail wyślemy wiadomość z potwierdzeniem. Aby aktywować subskrypcję, należy kliknąć na link zawarty w wiadomości. Analizujemy i oceniamy zachowanie użytkowników podczas korzystania z newslettera (otwarcia, kliknięcia i rejestracja maszyny), aby m.in. zoptymalizować ofertę produktów i usług, reklamy, informacje oraz treść stron internetowych i dopasować je do zainteresowań użytkownika.

Obejmuje to:

 • wysłane i dostarczone wiadomości mailingowe
 • otwarcia i kliknięcia w ramach wiadomości e-mail
 • kliknięcia i otwarcia w ramach wiadomości e-mail w zależności od urządzenia końcowego
 • kliknięcia, otwarcia i dostarczenie w ramach wiadomości e-mail w perspektywie czasowej
 • powroty do nadawcy (brak możliwości dostarczenia wiadomości e-mail)
 • wycofanie rejestracji/ skargi
 • wskaźnik aktywności
 • aktywność w połączeniu ze stroną, aplikacjami mobilnymi i mediami społecznościowymi

Informacją niezbędną do wysyłki newslettera jest jedynie adres e-mail. Podanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane do umieszczania osobistych form adresatywnych. Po potwierdzeniu zapisujemy dane przekazane przez użytkownika w celu przesłania newslettera (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO).
Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przesyłanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji. Zgodę można cofnąć, klikając na link zawarty w każdej wiadomości e-mail z newsletterem. "

3.3 MyFestool
Istnieje możliwość zarejestrowania się w naszym bezpłatnym serwisie „MyFestool”. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.
Pozwala to uzyskać dostęp do świata usług online firmy Festool. Do rejestracji wymagane jest imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny, jak również branża przedsiębiorstwa użytkownika. Jeśli w ramach „MyFestool” użytkownik zechce skorzystać z innych naszych usług, konieczne może być podanie kolejnych danych (np. dane urządzeń do rejestracji w SERVICE all-inclusive).
W celu usunięcia konta MyFestool należy zalogować się do MyFestool, wybrać „Dane osobowe” oraz kliknąć link „Usuń konto MyFestool”.

3.4 Żądanie informacji przez sieć
Dzięki naszemu bezpłatnemu serwisowi informacyjnemu można otrzymywać atrakcyjne oferty, informacje o nowościach oraz porady na temat optymalnego wykorzystania maszyn. Niezbędne są do tego nazwa firmy, jej adres i branża, jak również nazwisko osoby do kontaktu.

3.5. Platforma pomysłów Festool
Za pośrednictwem platformy pomysłów Festool można przesyłać nam swoje pomysły na ulepszenie naszych produktów. Udostępniamy tam formularz służący do przekazywania pomysłów. Niezbędne jest do tego podanie danych kontaktowych użytkownika oraz informacji na temat pomysłu. Obowiązują specjalne postanowienia, zawarte w oświadczeniu dotyczącym poufności, dostępnym na platformie. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

3.6. Aplikacja Festool
Za pomocą aplikacji Festool można zarządzać istotnymi funkcjami online również przy użyciu smartfona. Dotyczy to zarządzania kontem użytkownika Festool, rejestracji w SERVICE all-inclusive, przeglądu zarejestrowanych urządzeń, bezpośredniego kontaktu z Festool oraz wyszukiwania Partnerów handlowych za pośrednictwem danych GPS lub formularza wyszukiwania. W porównaniu do klasycznego wykorzystania tych usług z reguły nie są gromadzone dodatkowe dane osobowe. System umożliwia ustalanie położenia w celu ułatwienia wyszukiwania Partnerów handlowych. Użytkownik może zdecydować o zaakceptowaniu sprawdzonej przez system lokalizacji lub też wprowadzić zamiast tego dowolną inną lokalizację. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W porównaniu z klasycznym wykorzystaniem tych usług w aplikacji Festool gromadzone i przetwarzane są dodatkowe dane. Są to dane dotyczące osób (imię i nazwisko oraz adres e-mali) oraz ich uprawnień w firmie, a także zapisane listy zakupów. Dane te, jak również osobisty profil, są przechowywane w aplikacji także w trybie offline na urządzeniu mobilnym użytkownika. Udostępnienie tych dodatkowych danych jest dobrowolne i pozostaje w gestii użytkownika. Należy pamiętać o tym, że niektóre funkcje aplikacji nie będą działać, jeśli dane te nie zostaną wprowadzone.

Aby zoptymalizować korzystanie z poszczególnych funkcji tzw. aplikacji materiałów eksploatacyjnych Festool, użytkownik ma możliwość podania danych osób odpowiedzialnych za kontakt. Festool przetwarza te dane wyłącznie w ramach korzystania z aplikacji. Użytkownik odpowiada za prawidłowość wprowadzonych danych kontaktowych w myśl przepisów o ochronie danych osobowych. Użytkownik powinien upewnić się, że nie narusza tych przepisów. W przyszłości, po zakupie produktów Festool ze złączem Bluetooth®, użytkownik będzie mógł ustalać połączenie między nimi za pomocą aplikacji Festool Work. Dzięki temu, korzystając z urządzeń mobilnych (takich jak smartfon lub tablet), na których zapisano aplikację, użytkownik będzie miał dostęp do informacji o stanie technicznym swoich produktów Festool (np. stan naładowania akumulatorów) oraz będzie mógł pobierać aktualizacje wspierające oprogramowanie dla produktów Festool. Przez połączenie produktu Festool i mobilnego urządzenia końcowego gromadzone są dane telemetryczne. Korzystamy z tych danych w celu przeprowadzania analiz i usuwania błędów.

Połączenie produktu Festool z mobilnym urządzaniem końcowym użytkownika jest dobrowolne. Jeśli użytkownik nie życzy sobie takiego przekazywania danych, nie powinien aktywować funkcji Bluetooth® na produkcie Festool. W przypadku podjęcia takiej decyzji użytkownik może oczywiście dalej korzystać z produktu Festool. Nie będzie mógł jedynie korzystać z dodatkowych funkcji serwisu obsługiwanych przez aplikację.

Logotyp Bluetooth® oraz powiązane znaki graficzne są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i każdorazowe korzystanie z nich przez Festool odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe lub nazwy są własnością odpowiednich podmiotów.

3.7 SERVICE all-inclusive®
Użytkownik ma możliwość zarejestrowania swoich urządzeń za pośrednictwem naszej witryny i skorzystania z SERVICE all-inclusive. Istnieją dwie możliwości, aby tego dokonać. Można zalogować się poprzez konto MyFestool lub zarejestrować urządzenia bez korzystania z konta MyFestool. W tym celu, oprócz danych urządzenia, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu pocztowego oraz adresu e-mail. Podstawą prawną dla przetwarzania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

4. Media społecznościowe
Za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube) oferujemy obszerne, zindywidualizowane wsparcie oraz możliwość pozostawania z nami w kontakcie. Serwisy społecznościowe samodzielnie gromadzą dane osobowe, np. w związku z tworzonymi w nich profilami użytkownika lub poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zaimplementowane na stronach internetowych innych podmiotów. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli otrzymamy zapytanie za pośrednictwem jednego z mediów społecznościowych, przekażemy je do odpowiedniego działu. Dane są wykorzystywane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i nie są przekazywane osobom trzecim. Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, należy się tam zalogować. W związku z powyższym przedsiębiorstwa oferujące daną usługę gromadzą, zapisują i wykorzystują dane osobowe. Nie mamy wpływu na rodzaj, zakres i sposób przetwarzania tych danych. Są to oferty przedsiębiorstw z USA:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

5. Jakich praw można dochodzić?

5.1 Prawo do wyrażenia sprzeciwu:

 • W każdym momencie osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych w celu stosowania marketingu bezpośredniego, bez podawania powodów.

  Sprzeciw prosimy kierować na adres pocztowy Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Niemcy, lub na adres poczty elektronicznej: info@festool.com. W każdej chwili możliwe jest wycofanie udzielonej wcześniej zgody. W tym celu można skorzystać z linka zawartego w newsletterze lub wystosować odpowiednie powiadomienie na piśmie.

  W przypadku rezygnacji z subskrypcji newslettera, w zakładce Newsletter można w każdym momencie usunąć poszczególne zakresy tematyczne, co odpowiada rezygnacji z subskrypcji. Wskazówki dotyczące rezygnacji z subskrypcji umieszczone są również pod każdym newsletterem.

 • Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony uzasadnionych interesów, osoba, której dotyczą, może wyrazić sprzeciw wobec tego przetwarzania z przyczyn spowodowanych jej szczególną sytuacją. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać zasadne, podlegające ochronie powody przetwarzania, które będą przeważać nad interesami, prawami i swobodami danej osoby lub gdy przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub ochrony roszczeń prawnych.

 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że w celu nawiązania oraz realizacji stosunków umownych, musimy uzyskać dostęp do tych danych dotyczących osoby i przedsiębiorstwa, które są niezbędne do nawiązania, realizacji oraz finalizacji stosunku umownego oraz wypełnienia wiążących się z tym zobowiązań umownych oraz tych, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo. Jeśli osoba, której dotyczą dane, skorzysta z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec powyższego lub nie udostępni nam danych, wówczas nie będziemy w stanie zrealizować umowy.

5.2 Dalsze prawa:

5.2.1: Prawo do uzyskania informacji
:

Od każdego administratora danych można zażądać informacji o zapisanych danych na swój temat.

5.2.2: Prawo do skorygowania, usunięcia danych

Dodatkowo, pod pewnymi warunkami można zażądać skorygowania lub usunięcia danych.

5.2.3: Pozostałe prawa:

Ponadto, może przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania danych na swój temat oraz prawo do wydania udostępnionych danych w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt elektroniczny.
Istnieje możliwość skierowania skargi do wyżej wymienionego inspektora ochrony danych lub do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych.

6. Ochrona danych osobowych:

6.1: Podejmujemy działania techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, niezamierzoną zmianą, przypadkową utratą lub nielegalnym zniszczeniem. Jednak żaden elektroniczny czy fizyczny transfer danych ani ich zapisywanie nie jest całkowicie bezpieczne. Z tego względu, przekazywanie danych każdorazowo odbywa się na własne ryzyko przekazującej je osoby.

6.2 W ramach niniejszej polityki prywatności pragniemy przekazać informacje dotyczące istotnych tematów, w sposób szybki i zrozumiały. Informacje uzupełniające dotyczące konkretnych celów przetwarzania danych osobowych oraz wyjaśnienia stosowanych przez nas terminów są dostępne na naszej stronie internetowej. W razie dalszych pytań prosimy o przesłanie wiadomości na adres kontaktowy podany w informacjach uzupełniających.

7. Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności w każdym momencie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych.

Dodatkowe wskazówki dotyczące użytkowania aplikacji Festool Order

W momencie pobierania aplikacji z Apple App Store lub z Google Play Store zostaje zawarta umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji Festool Order (zwanej dalej „Aplikacją“) między Tobą a Festool GmbH (zwaną dalej „Festool“). Ogólne warunki użytkowania można znaleźć tutaj, jeśli aplikacja została pobrana z Apple App Store lub tutaj, jeśli aplikacja została pobrana z Google Play Store. Wszelkie inne wymagania techniczne dotyczące korzystania z aplikacji są wymienione w opisie aplikacji w Apple App Store lub w Google Play Store. Dotyczy to w szczególności obsługiwanych systemów operacyjnych lub ich wersji oraz urządzeń mobilnych.

O ile wyżej wymienione warunki użytkowania nie stanowią inaczej, stosuje się co następuje:

W momencie pobrania aplikacji przez użytkownika, Festool udziela mu nieodpłatnego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa do korzystania z Aplikacji na posiadanym lub użytkowanym przez niego urządzeniu, na którym może działać oprogramowanie spełniające wymagania systemowe określone w warunkach użytkowania Apple App Store lub Google Play Store. Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób udostępniać Aplikacji osobom trzecim (dotyczy to również wynajmu, dzierżawy, użyczenia i podlicencjonowania), ani wykorzystywać jej w jakikolwiek inny sposób zarezerwowany dla posiadacza lub posiadaczy praw autorskich. Użytkownik nie może zmieniać kodu Aplikacji ani jej części, stosować inżynierię odwrotną (reverse engineering), dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób ustalać kodu źródłowego, ani tworzyć dzieł pochodnych.

Powyższe warunki mają również zastosowanie do wszelkich aktualizacji lub ulepszeń i uzupełnień Aplikacji, które zostają udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play Store przez Festool w celu pobrania, o ile nie są przedmiotem osobnej umowy licencyjnej. W takim przypadku obowiązują tylko warunki umowy licencyjnej dla odpowiedniej aktualizacji lub dodatku do programu.

Aplikacja może zawierać pojedyncze komponenty lub moduły („Oprogramowanie innych firm"), które są licencjonowane przez osoby trzecie na podstawie licencji typu open source. Szczegółowe informacje i warunki licencji obowiązujące dla danego oprogramowania innych firm znajdują się w dokumentacji. Korzystanie z oprogramowania innych firm podlega zawartym tam postanowieniom.

Ponadto, Festool zastrzega sobie wszystkie prawa do aplikacji. Użytkownik zgadza się na to, żeby aktualizacje, za sprawą których nie następuje obiektywne pogorszenie ani istotne odstępstwo od warunków oferowanych w momencie zawarcia umowy, np. aktualizacje zabezpieczeń i nowe, ulepszone funkcje i korekty błędów, były pobierane automatycznie, zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego. W razie potrzeby może je odpowiednio dostosować. Należy poinformować o tym danego dostawcę. Festool nie ma na to wpływu. Jeśli aktualizacje wymagają dodatkowych uprawnień, użytkownik zostanie o tym powiadomiony przed instalacją. Jeśli nie wyrażasz zgody na dodatkowe autoryzacje, aktualizacja nie zostanie pobrana, co może wpłynąć na działanie aplikacji, włącznie z całkowitym jej zatrzymaniem. Postanowienie to stosuje się odpowiednio, w miarę konieczności wprowadzenia zmian do aplikacji, w związku ze zmianami wymogów osób trzecich, będących dostawcami Festool, bądź z wprowadzeniem na rynek istotnych innowacji technicznych.

2. Dodatkowe wskazówki dotyczące użytkowania aplikacji Festool Order

 1. Aplikacja Festool Order zawiera różne funkcje związane z obsługą. Obejmują one zarządzanie kontem Festool, rejestrację w SERVICE all-inclusive, przegląd zarejestrowanych urządzeń, bezpośredni kontakt z Festool oraz wyszukiwanie przedstawicieli handlowych za pośrednictwem danych GPS lub formularza wyszukiwania. Należy pamiętać, że pełen zakres funkcji aplikacji jest dostępny wyłącznie wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie myFestool, a aplikacja nawiązała połączenie umożliwiające transmisję danych z serwerem Festool. Należy pamiętać, że pełen zakres funkcji aplikacji jest dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie myFestool, a aplikacja nawiązała połączenie umożliwiające transmisję danych z serwerem Festool. Użytkownik ma także możliwość podania innych danych. Jeśli są to dane osobowe osób trzecich, użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Jeśli od zalogowania do myFestool upłynie określony czas, zostaniesz automatycznie wylogowany ze względów bezpieczeństwa. Aktywacja funkcji „Pozostań zalogowany“ prowadzi do tego, że automatyczne wylogowanie z konta użytkownika ma miejsce znacznie później, np. po kilku miesiącach. Należy pamiętać, że korzystanie z tej funkcji zwiększa ryzyko, że osoby trzecie, które posiadają dostęp do urządzenia mobilnego lub uzyskają do niego dostęp, użyją aplikacji bez zezwolenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Festool za nadużycia dokonane przez osoby trzecie. Aby wyłączyć funkcję „Pozostań zalogowany“, należy wylogować się z konta użytkownika. Zamknięcie aplikacji nie wpływa na status.
 3. Aplikacja może informować Cię o zdarzeniach wysyłając powiadomienia na mobilne urządzenie końcowe. Festool może wysyłać powiadomienia tylko jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:
  • instalacja aplikacji została przeprowadzona zgodnie z instrukcją,
  • Twój dostęp do Internetu i serwery Festool, z którymi komunikuje się Twój system, działają bez problemów,
  • zezwoliłeś na przesyłanie powiadomień w aplikacji i na urządzeniu mobilnym,
  • Twoje mobilne urządzenie końcowe posiada aktywne połączenie umożliwiające transfer danych.
  • Festool wykorzystuje powiadomienia wypychane (push) od Apple/ Google do dostarczania wiadomości na Twoje mobilne urządzenie końcowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat wiadomości i zawartych w nich danych, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

 4. Dostępność aplikacji może zostać przerwana w celu przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i napraw.