Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Festool w Polsce

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

reprezentowana przez:

FESTOOL POLSKA Sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 47a
05-806 Komorów
Gmina Michałowice
tel. +48 (22) 122-74-61  
fax: +48 (22) 122-74-01  
info-PL@festool.com
Nr KRS: 0000150759
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

NIP: 534-20-86-289

mapka dojazdu

 

 


Dyrektor Sprzedaży Festool Polska
Członek Zarządu


Michał Walczak

tel. +48 (22) 122-74-61  
 
Michal.Walczak@festool.com

 

 
Dyrektor Finansowy Festool Polska
Członek Zarządu

Monika Witowska            
tel. +48 (22) 122-74-10  

Monika.Witowska@festool.com
 

Asystentka Zarządu

Joanna Jesionek
tel. +48 (22) 122-74-61  

Joanna.Jesionek@festool.com