Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nota prawna 

 

Podmiotem  odpowiedzialnym za stronę internetową jest

Festool GmbH

Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen a.N.
Telefon: +49 (7024) 804 - 0
Fax:       +49 (7024) 804 - 20599
info@festool.com

Forma Prawna: GmbH
Centrala: Wendlingen a. N.
Sąd rejonowy: Stuttgart HRB 749726
NIP EU: DE250064631

Przewodniczący rady nadzorczej:
Barbara Austel

Dyrektorzy:

Dr. Christian Rolfs (CEO), Dr. Thorsten Hartmann, Christian Oltzscher


Osoba odpowiedzialna:
Michael Schreiber, Festool GmbH
Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen a.N.
 

Festool Polska Sp. z o.o.
05-806 Komorów,
Sokołów k. Warszawy
ul. Sokołowska 47a

tel.  +48 (22) 122-74-00
fax: +48 (22) 122-74-01
info-pl@tts-company.com   

Sąd rejonowy m. st Warszawy
NIP: 534-20-86-289

 

Internetowe rozstrzyganie sporów konsumenckich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 524/2013:
w przypadku zaistnienia sporu z naszym przedsiębiorstwem, dotyczącego umowy online kupna lub też umowy online dotyczącej usług, jako konsumenci mają Państwo możliwość skorzystania z Europejskiej Platformy Rozwiązywania Sporów Online (zwanej dalej „Platformą ODR”). Platforma ODR została udostępniona przez Komisję Europejską w celu niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i uczciwego rozwiązywania pozasądowego sporów online pomiędzy konsumentami oraz przedsiębiorstwami. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 


 

Rozpoczęcie korzystania z tego serwisu internetowego ["Serwis" lub "strona internetowa"] jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione w nim warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu. Prosimy więc o uważne zapoznanie się
z warunkami użytkowania Serwisu. 


1. Zawartość

Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane przez Festool w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne. Festool nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność informacji i opinii, zamieszczonych w Serwisie, ani na innych stronach internetowych, do których można uzyskać dostęp poprzez Serwis. Informacje, dokumenty, produkty i usługi zawarte lub opisane w Serwisie mogą być przedstawione lub udostępnione
w formie skróconej, niepełnej lub mogą być nieaktualne.

Festool nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe lub wynikowe szkody, straty, ubytki i inne wypadki spowodowane przez Państwa lub osoby trzecie
w wyniku działań związanych z dostępem, użyciem lub pobieraniem i dalszą eksploatacją materiałów z Serwisu lub innych Stron internetowych do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem Serwisu. W szczególności Festool nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej lub inną formę przekazu danych.

Wszelkie zamieszczone na tej stronie oferty mają charakter niewiążący i niezobowiązujący. Strony zawierające informacje na temat promocji lub ofert mogą być w każdej chwili zmienione, rozszerzone, a także częściowo lub całkowicie usunięte przez Festool bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.

Przekierowania i linki

Strona internetowa Festool może zawierać linki i przekierowania do innych stron internetowych. Festool nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na nich treści. Przed stworzeniem przekierowania do strony zewnętrznej, Festool sprawdza czy strona ta nie zawiera treści niezgodnych z prawem. W momencie zamieszczenia linku do strony zewnętrznej, Festool zweryfikował fakt, iż nie narusza ona w sposób widoczny praw osób trzecich. Jeżeli Festool zostanie poinformowany, że dana strona zewnętrzna zawiera treści niezgodne z prawem, Festool podejmie działania aby przekierowanie zostało usunięte w możliwie jak najkrótszym czasie.

Ponadto Festool nie ponosi odpowiedzialności za posty, komentarze oraz wiadomości publikowane przez użytkowników sieci na forach dyskusyjnych, w księgach gości, a także listach mailingowych dostępnych na stronie internetowej Festool.

 

2. Prawa autorskie

Festool nie zamierza publikować na stronie internetowej materiałów, w stosunku do których osobom trzecim przysługiwać będą prawa autorskie. Jeśli będzie to nieuniknione, w każdym przypadku zostanie podane źródło oraz autor danego materiału.

Treść Serwisu chroniona jest prawem autorskim i nie może być modyfikowana i rozpowszechniana, chyba że Festool wyrazi na to pisemną zgodę.

Wszystkie materiały stworzone przez Festool i zamieszczane na stronie mają charakter "utworu"
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
i w związku z tym objęte są pełną ochroną prawną przewidzianą między innymi w powyższej ustawie. Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów takich jak zdjęcia, wykresy, diagramy, dźwięki czy teksty w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach, a w szczególności ich kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jest zabronione bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Festool.

Nazwy produktów Festool zamieszczone w Serwisie są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte w Serwisie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą
lub/i są zastrzeżone przez podmioty uprawnione i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione.


3. Ochrona danych
 

W sytuacjach kiedy możliwe jest na stronie podanie danych osobistych lub danych firmowych (takich jak ares e-mail, nazwa firmy, nazwisko, adres) – zamieszczanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z usług dostępnych na stronie Festool – o ile jest to technicznie możliwe
i praktycznie uzasadnione – jest dozwolone bez podawania danych osobowych, anonimowo lub pod pseudonimem.

Wykorzystywanie adresów, telefonów, numerów fax, a także adresów e-mail do celów marketingowych jest zabronione.

Festool analizuje wejścia na stronę korzystając z technologii etracker (www.etracker.com). Anonimowe dane są później wykorzystywane do celów marketingowych. Dane osób odwiedzających stronę są zachowywane przy wykorzystaniu anonimowych numerów ID i wspólnie tworzą zbiorczy profil użytkownika. Do zbierania i zapisywania tych danych mogą zostać wykorzystane pliki Cookies, ale dane w każdym przypadku pozostają wyłącznie anonimowe. Dane nie będą wykorzystywane
w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników strony i nie będą kojarzone z żadnymi danymi osobowymi.

Zgoda na zbieranie i przechowywanie danych może zostać w każdej chwili cofnięta. 


4. Moc prawna

Powyższe zastrzeżenia powinny być traktowane jako integralna część publikacji internetowej, do której zostały dołączone. Jeśli któryś z punktów lub jakaś ich część jest nieprawidłowa, nie ma to wpływu na ważność pozostałych zapisów.