Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Twój lokalny dystrybutor Festool

Aby znaleźć dystrybutora kliknij w wybrane województwo lub podaj kryteria wyszukiwania.

Szukaj według:

Kod pocztowy / Miasto

w promieniu

Dystrybutor

Kryteria wyszukiwania:

Branże

Usługi

Znajdź dystrybutora


 Branże

Stolarz
Specjalista
z branży "stolarz"

Malarz
Specjalista
z branży "malarz"

Automotive
Specjalista
z branży "automotive"

 Usługi

Warsztat w sklepie
Możliwość przetesto-wania narzędzi Festool


Shop in Shop
Wyjątkowa ekspozycja narzędzi i wyposażenia Festool wraz z możliwo-
ścią ich przetestowania
Centrum szkoleniowe
Możliwość uczestnictwa
w szkoleniu nt. narzę-
dzi, rozwiązań i syste-
mów Festool